Słuchamy Pana Jezusa

23/05/2019

Treść niniejszej publikacji dotyczy czytań na niedziele i ważniejsze święta obchodzone przez Kościół. Czytanki ewangeliczne odnoszą się do uczuciowości dziecka, jego ciekawości świata i wiedzy. Na tych podstawach budowana jest analiza fragmentów Pisma Świętego, która ma za zadanie przybliżyć dziecku Ewangelię oraz pozwolić mu na jej zrozumienie.

 

Czytanki przeznaczone są przede wszystkim dla kapłanów. Sadzę, że wezmą je chętnie do rąk również katecheci oraz troszczący się o katolickie wychowanie potomstwa rodzice. Systematyczna domowa lektura tych rozważań wzmocni wiarę dziecka oraz pogłębi uczucie więzi i wspólnoty między domownikami zebranymi przy czytaniu słowa Bożego.

 

Mam nadzieję, że przedstawione w tej książce rozważania będą stanowić wartościową propozycję pracy z najmłodszymi na rzecz budowania wspólnoty rodzinnej i poszerzania ewangelicznej wiedzy dzieci.

 

(Ze wstępu)

 

 

SŁUCHAMY PANA JEZUSA artykuł z „Niedzieli Legnickiej”  z 26.04.2009.

 

Żyć wiarą, to znaczy przestrzegać Dekalogu, wsłuchiwać się w słowa Zbawiciela, i w trudnej codzienności znajdować dla nich zastosowanie. Nie wszyscy dorośli wiedzą jak to czynić, więc błądzą na rozmaite sposoby. A cóż dopiero mówić o dzieciach, które trzeba wprowadzić w świat wiary, kiedy już wyrosło pokolenie, które samo wymaga nawrócenia? Wszystkim, którzy pragną prowadzić dzieci do Boga służy pomocą Elżbieta Śnieżkowska-Bielak poetka i prozatorka z Gryfowa Śląskiego, blisko związana z Jelenia Górą, skąd pochodzi i gdzie mieszkała przez dłuższy czas, członek Związku Literatów Polskich, autorka kilkudziesięciu książek. Wiele z nich, podobnie jak „Słuchamy Pana Jezusa” ukazało się w katolickich oficynach wydawniczych. Czytając tę książkę, podążamy kolejnymi etapami roku liturgicznego. Właściwie nie jest to pozycja, służąca do tego, by pochłonąć ją jak powieść, gdyż zawiera teksty kwalifikujące się do uważnej analizy, do konfrontowania ewangelicznego przesłania z młodziutkim życiem. Ich konstrukcja jest bardzo przejrzysta i logiczna. Najpierw autorka przywołuje czytanie mszalne, przypadające na daną niedzielę,  roku liturgicznego, potem poddaje analizie słowa Ewangelii, jednocześnie jej treść odnosząc do realiów codzienności, jakich dziecko doświadcza. Ono tez ma swoje problemy, wikła się w konflikty, odczuwa niepokój sumienia. Kazanie zawiera pouczenie jak sięgając do wskazań Chrystusowych, rozwiązywać swoje problemy, podźwignąć się z upadków, budować dobre relacje z rodzicami,  rodzeństwem, rówieśnikami i wychowawcami. Każde kolejne kazanie kończy się albo krótkim testem, w którym  podane są odpowiedzi do wyboru, ze wskazaniem trafnej innym krojem czcionki,  albo zestawem pytań sumujących i utrwalających najistotniejsze treści. W tym zbiorze kazań owocuje nauczycielskie i macierzyńskie doświadczenie autorki. Testy są napisane zgodnie z najlepszymi kanonami metodyki. Polonistka z wykształcenia, uczyła w szkole, gdzie poznała psychikę uczniów. Wychowując własne dzieci, poznała ich dusze przez pryzmat miłości. Doczekawszy się wnucząt, potrafi najmłodsze pokolenie rozumieć poprzez wielorakie, wcześniejsze, wychowawcze doświadczenia. Zaś poetycka wrażliwość i głęboka wiara Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak, pozwala jej interpretować fragmenty Pisma Świętego bez oddalania się od litery prawd wiary.
„Słuchamy Pana Jezusa” to książka wartościowa, napisana pięknym językiem, mądra, choć prosta na tyle, by nie utrudniać czytelnikowi odkrycia zawartego w niej przesłania.Maria Suchecka
Niedziela Nr 17 (817) – 26 kwietnia 2009.

 

<< Wstecz