Opowieści wróbelka Bajerka, recenzja Katarzyny Lotkowskiej, rzeczoznawcy MEN

28/06/2021

 

Książka Opowieści wróbelka Bajerka ma na celu rozwijanie u dzieci umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz spowodowanie, by obcowanie z tekstem było dla małego czytelnika przyjemnością. Tematyka oscyluje wokół treści przyrodniczych, a główną postacią jest wróbelek Bajerek, który opowiada o swoich przygodach.

Nadanie cech ludzkich zwierzętom oraz stworzenie fantastycznych postaci przez Autorkę sprawia, że teksty są bardzo atrakcyjne dla  dzieci. To właśnie dzięki bohaterom udaje się w atrakcyjnej formie przekazać dzieciom treści  o tematyce przyrodniczej, jak również zaprezentować poprawne formy zachowań w różnych sytuacjach dotyczących relacji międzyludzkich.

Dzieci mają możliwość wyboru opowiadania o różnym stopniu trudności, o którym informuje specjalna ikona. Książka umożliwia przygotowanie ucznia do podjęcia nauki w klasie  czwartej.

Jest zgodna z podstawą programową kształcenia ogólnego edukacji wczesnoszkolnej. Oferuje szeroki zakres podawanego materiału, dużą różnorodność i złożoność proponowanych zadań, problemów, wyróżnia się ciekawą szatą graficzną.

Różnorodność ćwiczeń sprawdzających znajomość czytanego tekstu sprawia, że dzieci są cały czas zainteresowane rozwiązywaniem i sprawdzaniem zapamiętanych informacji.

Katarzyna Lotkowska

rzeczoznawca MEN

d.s. edukacji wczesnoszkolnej

Opowieści wróbelka Bajerka, karty pracy sprawdzające czytanie ze zrozumieniem dla klasy III, Olimp 2017.

 

 

 

<< Wstecz