ODKRYWCY ZAPOMNIANYCH ŚLADÓW

10/09/2021

 

Odkrywcy zapomnianych śladów to ciepła opowieść o grupie dzieci, które w świat swoich codziennych obowiązków i przygód zapraszają pokolenie ludzi starszych. Ci zaś, opowiadają im o historii Polski w sposób tak barwny i sugestywny, że z tych opowieści powstaje książka. Młodzi ludzie zbierają do niej informacje od dziadków, znajomych i mieszkańców Domu Spokojnej Starości. Starsi zaś, przekazują im swoją wiedzę i doświadczenie. Dzięki temu dzieci nie tylko dowiadują się o ważnych wydarzeniach z naszej najnowszej historii, ale również zaczynają rozumieć jak ważny jest pokój na świecie i ile znaczy prosty wyraz patriotyzm. Ta historyczna przygoda pomaga im nawiązywać nowe przyjaźnie i uwierzyć we własne siły.

 

 

Dr Iwona Demczyszak napisała w wstępie tak:

„Odkrywcy zapomnianych śladów” to pełna ciepła opowieść, w której przeplatają się ważne wydarzenia historyczne z codziennością głównych bohaterów – paczki młodych ludzi, odkrywających losy swoich dziadków.

Akcja rozgrywa się w jednym z najpiękniejszych regionów Polski, czyli na Dolnym Śląsku – w krainie fascynującej nie tylko pod względem krajobrazowym, ale również z powodu swej historii. Autorka w sposób niezwykle ciekawy wciąga czytelnika w wydarzenia powstań narodowowyzwoleńczych, II wojny światowej, pierwszych lat powojennych, a także lat 80. XX w., kiedy powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Przeczytamy o zasiedlaniu Dolnego Śląska przez Polaków wypędzonych ze Wschodu, poszukiwaniu mieszkań i pracy w zniszczonym Wrocławiu, nawiązywaniu relacji między Kresowianami a ludnością z innych ziem Polski, o mającej złą sławę działalności Urzędu Bezpieczeństwa, o polaryzacji postaw ludzi w tamtych czasach. Nie zabrakło również okazji do przybliżenia bohaterstwa rotmistrza Witolda Pileckiego, który na ochotnika stał się więźniem Auschwitz, żołnierzy niezłomnych Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” i Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, czy też sanitariuszki Danuty Siedzikówny ps. „Inka”.

Autorka wyjaśnia trudniejsze pojęcia występujące w narracji. Nie sposób zatem nie zauważyć edukacyjnego waloru opowiadania, ukazującego przystępnie splątane wątki polskiej historii. Okazuje się, że zbieranie rodzinnych wspomnień jest nie tylko sposobem na odkrywanie historii w najbliższym otoczeniu, ale także międzypokoleniowym pomostem.

„Odkrywcy zapomnianych śladów” mówią też o rozterkach współczesnych młodych ludzi, o ich sposobie patrzenia na rzeczywistość, o ich relacjach ze starszymi i z rówieśnikami. Ich problemy są udziałem wielu młodych Polaków, dzięki czemu bohaterowie Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak stają się czytelnikom bliżsi.

Na zakończenie trzeba dodać, że książka napisana jest piękną polszczyzną, w lekkiej konwencji. Czyta się ją niemal jednym tchem. Z pewnością warto sięgnąć po jej lekturę.

<< Wstecz